Giấy Phép Hoạt Động

Tổ chức Từ Thiện Y Tâm trực thuộc Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Xã Hội Y Tâm, định hướng hoạt động và phát triển theo mô hình Doanh Nghiệp Xã Hội. Một doanh nghiệp được thành lập vì mục đích thiện nguyện, xây dựng và phát triển cộng đồng.

Các hoạt động thiện nguyện, hoạt động gây quỹ và các nguồn thu tài chính của Y Tâm đều được công khai minh bạch trên Website Ytam.vn và Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/ytam.vn

gp

gp2

11953180_647177585422289_2727960951382372245_n

Góc Y Tâm